Lượt xem: 104
Họp Hội đồng xét chọn doanh nghiệp tham gia Chương trình năng suất chất lượng năm 2023
Thực hiện theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là chương trình năng suất chất lượng năm 2023).

Ngày 16/5/2023, cơ quan điều hành Chương trình thông qua Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng xét chọn doanh nghiệp để xem xét, phân tích và đề xuất các doanh nghiệp được hỗ trợ Chương trình năng suất chất lượng năm 2023 trên cơ sở danh sách được tổng hợp từ Cơ quan điều hành Chương trình trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Quang cảnh cuộc họp

Ông Bùi Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Thành viên Hội đồng xét chọn gồm đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thành lập tại Quyết định số 71/QĐ-SKHCN ngày 12/5/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh cuộc họp

Hội đồng thống nhất đề nghị xét chọn 19 sản phẩm của 11 doanh nghiệp với nội dung đề nghị hỗ trợ công bố, chứng nhận phù hợp, tự công bố sản phẩm; 09 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất cơ bản và 01 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận theo ISO/IEC 17025 trong năm 2022.

Chương trình năng suất chất lượng hướng đến mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh Cuộc Cáchmạng công nghiệp lần thứ tư.

Chi cục TĐC Sóc Trăng (Phú Nguyên)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1100558
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.