Tổng số: 255
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/QĐ-TĐC 01/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công bà Lâm Thuý Trang, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp đảm nhận công tác Văn thư kiêm Thủ quỹ cơ quan.
Lượt xem: 0
Tải về 0
31/TĐC 20/02/2024 V/v đề nghị thẩm định phân khai dự toán kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/BC-TĐC 17/01/2024 Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 01 năm 2024 và Kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/BC-TĐC 17/01/2024 Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tuần từ ngày 08/01/2023 đến ngày 12/01/2024 và phương hướng tuần tới
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/2023/QĐ-TTg 19/12/2023 Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên
Lượt xem: 0
Tải về 0
23/2023/TT-BKHCN 30/11/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/2023/TT-BKHCN 21/11/2023 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ
Lượt xem: 0
Tải về 0
79/2023/NĐ-CP 15/11/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
Lượt xem: 0
Tải về 0
182/BC-TĐC 26/09/2023 Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tuần từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023 và phương hướng tuần tới
Lượt xem: 0
Tải về 0
19/2023/TT-BKHCN 20/09/2023 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.