Tổng số: 233
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
687/QĐ-TTg 07/06/2022 Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/2022/TT-BKHCN 06/06/2022 Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Lượt xem: 0
Tải về 0
74/BC-UBND 29/10/2020 Tình hình duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2020
Lượt xem: 0
Tải về 4
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định về doanh nghiệp KH&CN
Lượt xem: 0
Tải về 1
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Lượt xem: 0
Tải về 0
16/VBHN-VPQH 10/12/2018 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.