Tổng số: 236
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/2022/TT-BKHCN 28/07/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 0
Tải về 1
687/QĐ-TTg 07/06/2022 Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
Lượt xem: 1
Tải về 0
08/2022/TT-BKHCN 06/06/2022 Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Lượt xem: 0
Tải về 1
02/2022/TT-BKHCN 25/02/2022 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 0
Tải về 0
142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 0
Tải về 0
74/BC-UBND 29/10/2020 Tình hình duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2020
Lượt xem: 1
Tải về 6
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định về doanh nghiệp KH&CN
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.