Lượt xem: 194
Các Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng được hỗ trợ tham dự Giải Thưởng Chất Lượng Quốc Gia năm 2023
Thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) theo Công văn số 143/TĐC-TCCL ngày 16/01/2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2022-2023 và Công văn số 423/VP-VX ngày 02/02/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp triển khai hoạt động GTCLQG năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thực hiện truyên truyền, phổ biến các hoạt động GTCLQG đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 36 tháng. GTCLQG được xét tặng hằng năm, bao gồm Giải Vàng chất lượng Quốc gia (doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên) và GTCLQG (doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên). Các tiêu chí GTCLQG bao gồm 7 tiêu chí: Vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp; Chiến lược hoạt động của DN; Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; Quản lý, phát triển nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động của DN; Kết quả hoạt động của DN.

Từ lúc triển khai hoạt động GTCLQG đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã có 02 doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia và 09 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG. Năm 2021 và 2022 tỉnh Sóc Trăng cũng đã gửi hồ sơ tham dự của 03 doanh nghiệp đến Hội đồng GTCLQG để đề xuất trao giải. Trong những năm tiếp theo, tỉnh Sóc Trăng sẽ tăng cường phổ biến các hoạt động về GTCLQG cũng như đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng đến doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển và tăng cường phối hợp, tham gia nhiều hơn nữa hoạt động GTCLQG tại địa phương.

Hình ảnh lễ trao GTCLQG năm 2019-2020

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp; được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Nhằm tăng cường hoạt động GTCLQG đến các tổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng trân trọng kính mời Quý tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian nhận đơn đăng ký tham dự: đến hết ngày 31/3/2023.

Đính kèm mẫu đơn đăng ký và Công văn số 230/SKHCN-TĐC ngày 06/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc mời tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

Don dang ky_Mau_so_19.doc

Chi cục TĐC (Phú Nguyên)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1313564
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.