Lượt xem: 388
Truyền thông Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5 tại Sóc Trăng
Đảng và Nhà nước luôn coi Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là quốc sách hàng đầu, là động lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Để chủ trương đường lối, cơ chế chính sách phát triển KH&CN nhanh chóng đi vào cuộc sống, cũng như để hiện thực hóa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào phát triển kinh tế, đời sống xã hội, truyền thông KH&CN thực sự là cầu nối hết sức cần thiết. Truyền thông KH&CN ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng và là một trong những hoạt động gắn chặt với hoạt động KH&CN.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) được tổ chức hằng năm nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN;  động viên, khích lệ thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Để sự kiện này thực sự có ý nghĩa, Sở KH&CN Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 tại Sóc Trăng.

Theo quy định tại Điều 7 Luật KH&CN năm 2013 quy định “Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam”. Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu KH&CN đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên, khích lệ thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Để các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam thực sự có ý nghĩa và tổ chức được thành công theo tinh thần văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021), Sở KH&CN Sóc Trăng trân trọng đề nghị và hướng dẫn quý cơ quan về chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021, với các nội dung:

Chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”.

Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”.

Các Sở, ban ngành tỉnh Sóc Trăng, các trường cao đẳng trong tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố ở tỉnh Sóc Trăng thông tin, tuyên truyền kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 theo chủ đề nêu trên và thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN; biểu dương, tôn vinh đội ngũ những người làm công tác KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN và động viên thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Đính kèm: Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ  về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021

925_BKHCN_VP.pdf

Tác giả/Nguồn: Hoàng Nguyên (Văn phòng Sở KK&CN)

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 451257
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.