Lượt xem: 473
Tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Vừa qua, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022.

Tham dự cuộc họp có bà Vũ Thị Hiếu Đông - Giám đốc Sở KH&CN, ông Dương Vĩnh hảo - Phó Giám đốc Sở KH&CN, đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể công chức Thanh tra Sở KH&CN.

Báo cáo tổng kết năm 2021, Thanh tra Sở KH&CN đã triển khai 02 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 15 cuộc thanh tra chuyên ngành. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các quy định về tài chính, trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa... Qua thanh tra, đã kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 08 cá nhân và thu hồi số tiền hơn 53 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định; đảm bảo các điều kiện để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và số ngày tiếp công dân theo Thông báo số 101/TB-SKHCN ngày 21/12/2020 lịch tiếp công dân của Sở KH&CN đã ban hành; gắn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành. Phối hợp tiếp công dân để phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, các biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và thủ trưởng cơ quan triển khai đi vào chiều sâu. Trong năm qua, đã tham mưu cho Sở thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch số 14/KH-SKHCN ngày 23/02/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở KH&CN.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra được thực hiện theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Đã thu hồi đầy đủ số tiền của cá nhân vi phạm, việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị, xử lý sau thanh tra cơ bản hoàn thành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, công tác thanh tra cũng còn một số hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhất là tiến độ triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận chưa kiên quyết, một số nội dung kiến nghị sau thanh tra còn chậm và chưa được nghiêm túc thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Vũ Thị Hiếu Đông ghi nhận những kết quả đã đạt được của tập thể Thanh tra Sở. Trong năm qua, Thanh tra Sở đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đề nghị Thanh tra Sở tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của các đại biểu tham dự cuộc họp. Trong năm 2022, tập trung tổ chức triển khai và thực hiện tốt kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin để phục vụ công tác thanh tra nhằm phát hiện kịp thời, ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm.

Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hoạt động thanh tra phải ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các điều kiện phát sinh tham nhũng; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trách nhiệm, liêm chính, bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Tập trung nghiên cứu quy định pháp luật, tăng cường trách nhiệm của cơ quan thanh tra để tham mưu cho người có thẩm quyền ban hành kết luận thanh tra chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật và có tính khả thi. Đồng thời, sau khi kết luận ban hành, công tác đôn đốc, kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc; các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra phải được thực hiện triệt để, kiên quyết thu hồi tài sản vi phạm kịp thời theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở KH&CN, thay mặt toàn thể công chức thanh tra, ông Võ Thanh Tùng - Chánh Thanh tra Sở KH&CN khẳng định tập thể Thanh tra Sở sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tác giả: Thanh tra Sở
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 930096
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.