Lượt xem: 671
Một số kết quả công tác thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2020
Năm 2020, Thanh tra Sở đã tổ chức triển khai nghiêm túc Kế hoạch hoạt động được phê duyệt. Công tác thanh tra khoa học công nghệ trong 11 tháng qua đã đạt được những kết quả nổi bật như: Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành nhiều văn chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19; Thanh tra xử lý nhiều vụ việc vi phạm trong kinh doanh xăng, dầu; Phối hợp cùng các phòng, đơn vị tổ chức Hội thảo "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy khai thác kinh tế số phục vụ liên kết phát triển nông nghiệp bền vững gắn du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long"  do Sở KH&CN chủ trì ; Đóng góp xây dựng các Dự thảo Chương trình, Kế hoạch do Sở soạn thảo trình UBND tỉnh.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở đã rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra chưa thật sự cần thiết; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, chỉ thực hiện thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đến nay, Thanh tra Sở đã tiến hành 35 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra phát hiện 05 vụ việc vi phạm. Đã xử phạt vi phạm hành chính và xử lý tang vật vi phạm thu nộp ngân sách hơn 325 triệu đồng. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra được quan tâm thường xuyên. Các trường hợp vi phạm đều chấp hành quyết định xử phạt.

Một số hình ảnh hoạt động của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Tham mưu cho Sở ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng. Không để xảy ra trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cá nhân, tổ chức, được thực hiện nghiêm túc. Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thường xuyên hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo; gắn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành.

Không ngừng phấn đấu trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành thanh tra. Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ KH&CN. Tích cực đóng góp cho tiêu chí thi đua, bình xét khen thưởng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua tại đơn vị đạt hiệu quả.

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, các kết quả đạt được đã cho thấy sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo ngành, đơn vị và sự chủ động, nỗ lực của tập thể Thanh tra Sở trong năm qua, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Tác giả: Thanh Tùng

Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 451179
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.