Lượt xem: 321
Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2022 có nhiều khởi sắc
Năm 2022 một khối lượng công việc rất lớn trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Trung ương đã được thực hiện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2022 một khối lượng công việc rất lớn trong công tác quản lý nhà nước (QLNN) về sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Trung ương đã được thực hiện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Đối với các địa phương trong năm 2022 đã đạt được những thành quả nhất định, trong đó có thể kể đến các mặt công tác đạt được hiệu quả tốt như: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu công nghiệp (tăng hơn 3 lần so với năm 2021); hoạt động tư vấn, hướng dẫn việc đăng ký xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, công tác khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng kiến, sáng tạo đạt kết quả tốt. Năm 2022, đã có 39 tỉnh, thành phố ban hành 92 văn bản (gấp 2 lần năm 2021), hầu hết là văn bản hành chính liên quan đến việc hướng dẫn áp dụng pháp luật về SHTT và sáng kiến; 132 nhiệm vụ được các địa phương triển khai thực hiện với 118 sản phẩm đặc thù địa phương được hỗ trợ bảo hộ, quản lý quyền sở hữu công nghiệp (21 chỉ dẫn địa lý, 52 nhãn hiệu chứng nhận và 45 nhãn hiệu tập thể), 268 doanh nghiệp và 320 tổ chức, tập thể được hỗ trợ, gần 19.000 lượt người được tập huấn, đào tạo về sở hữu trí tuệ,… Năm 2022, Cục SHTT đã tiếp nhận 140.903 đơn các loại (tăng 7,1% so với năm 2021), bao gồm 78.086 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 3,3% so với năm 2021) và 62.817 các loại đơn và yêu cầu khác (tăng 12,1% so với năm 2021). Cục SHTT đã xử lý được 113.906 đơn các loại, trong đó có 65.466 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (giảm 12,2% so với năm 2021) và 48.440 đơn/yêu cầu khác (tăng 3,4% so với năm 2021); cấp 42.279 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp (tăng 8,3% so với năm 2021). Kết thúc xử lý 1.572 đơn khiếu nại và đơn đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (tăng 18% so với năm 2021). Nhiều chương trình bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, phát triển tài sản trí tuệ, nhất là đối với sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài đã được Cục Sở hữu trí tuệ triển khai,...

Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2023 tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Riêng tỉnh Sóc Trăng, năm 2022, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Vĩnh Châu cho sản phẩm hành tím và Artemia của tỉnh Sóc Trăng tại Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022; đã tư vấn, hướng dẫn 24 tổ chức, cá nhân các nội dung quyền liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp: gia hạn hiệu lực 03 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu 02 giấy chứng chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chuyển nhượng quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (01 đơn), chuyển nhượng 01 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nộp đơn đăng ký bảo hộ 22 nhãn hiệu, 02 kiểu dáng công nghiệp; đã hỗ trợ 33 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp trong nước và nhãn hiệu trong nước với tổng số tiền 105.800.000 đồng (trong đó, có 02 nhãn hiệu tập thể). Hoạt động thực thi quyền SHTT, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về SHTT được cơ quan chuyên môn trên địa bàn triển khai theo kế hoạch. Các chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến bộ trong hoạt động tự bảo vệ quyền SHTT.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động về SHTT ở các địa phương nói chung vẫn không đồng đều và tại nhiều địa phương hoạt động này chưa phát huy tác dụng tương xứng với vị trí, vai trò của cơ quan lãnh đạo, điều hành hoạt động SHTT. Nhiều địa phương, nhất là ở những nơi mà hoạt động thị trường còn kém sôi động, hoạt động SHTT còn đơn giản, vai trò QLNN mờ nhạt, bị động. Năng lực, kiến thức chuyên môn về SHTT của các cơ quan thực thi quyền SHTT ở các địa phương còn bất cập, tình trạng lúng túng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trông chờ, lệ thuộc vào ý kiến của cơ quan chuyên môn ở Trung ương còn phổ biến.

Từ thực tiễn hoạt động QLNN về SHTT và điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về SHTT; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ, phát triển các trung tâm chuyển giao công nghệ và SHTT tại các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT, hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian, chủ thể quyền SHTT; tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT; Xây dựng văn hóa SHTT,...

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động SHTT ở các địa phương, doanh nghiệp, viện, trường; những vấn đề đặt ra cho hoạt động quản lý nhà nước về SHTT ở địa phương; phương hướng tiếp tục triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trong thời gian tới,…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác QLNN về SHTT năm 2022, trong đó có Phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý sở hữu trí tuệ tại địa phương năm 2022

Đặng Thị Kim Tuyến

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1313572
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.