Lượt xem: 155
Hướng dẫn xây dựng, đăng ký Kế hoạch, đề án khuyến công năm 2023
Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn, giới thiệu chương trình khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để đăng ký kế hoạch đề án hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2023.

         1. Định hướng xây dựng kế hoạch

         Việc triển khai xây dựng, đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023 bám sát các mục tiêu, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo hướng nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án, huy động các nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm.

         Ưu tiên hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương; các đề án hỗ trợ phát triển các sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; các ngành chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; sản phẩm công nghiệp có giá trị tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0; tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

         Nội dung đề xuất hỗ trợ tập trung các đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì, xây dựng, đăng ký nhãn hiệu.

         2. Đăng ký Kế hoạch khuyến công

         2.1. Đề án khuyến công quốc gia

         Nội dung đề án

         - Nội dung cơ bản của đề án khuyến công quốc gia theo quy định tại Điều 5, Chương II Thông tư số 36/2013/TT-BCT;

         - Hồ sơ đề án khuyến công quốc gia theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 10, Chương II Thông tư số 36/2013/TT-BCT;

         - Mức hỗ trợ các đề án khuyến công quốc gia được quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 28/2018/TT-BTC, ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và Quyết định số 4371/QĐ-BCT ngày 23/11/2018 của Bộ Công Thương

         2.2. Đề án khuyến công địa phương

         Nội dung đề án

         - Nội dung cơ bản của đề án khuyến công địa phương theo quy định tại Điều 7, Chương II Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND;

         - Hồ sơ đề án khuyến công địa phương gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ của đơn vị thụ hưởng, đề án, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các tài liệu đối với một số dạng đề án quy định tại phụ lục 2 Thông tư số 36/2013/TT-BCT.

         - Mức hỗ trợ các đề án khuyến công địa phương được quy định tại Điều 7, Điều 8 Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND, ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

         3. Thời gian đăng ký

         Các cơ sở công nghiệp nông thôn căn cứ nguyên tắc, nội dung, lập đề án và hồ sơ theo quy định gửi UBND cấp huyện (thông qua phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng) trước ngày 27/5/2022. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp đăng ký về Sở Công Thương chậm nhất ngày 31/5/2022.

         Thông tin đề nghị liên hệ trực tiếp: Phòng Khuyến công - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Điện thoại: 02993.611.196; Email: trungtamkctvptcn.soct@soctrang.gov.vn; ông Đào Hoàng Hát, ĐT: 0939.831.483 hoặc ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ĐT: 0916.650.252.

(Đính kèm văn bản hướng dẫn của Sở Công Thương)

HD_DANG_KY_KH_KHUYEN_CONG_NAM_2023.pdfNguyễn Phạm Thu Hiền
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 632280
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.