Lượt xem: 108
Các chương trình hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, đo lường cho doanh nghiệp năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thông báo các chương trình hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, đo lường cho doanh nghiệp năm 2022.

    1. Đối tượng hỗ trợ

    Các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác của tỉnh Sóc Trăng (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc các thành phần kinh tế, được thành lập theo quy định của pháp luật.

     Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, truyền thống của tỉnh, các sản phẩm của chương trình OCOP, sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước (đặc biệt là sử dụng nguyên liệu trong tỉnh để tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao); kim ngạch xuất khẩu cao; có tiềm năng xuất khẩu lớn.

     2. Nội dung hỗ trợ

    - Xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, kết nối vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 10 doanh nghiệp.

     - Công bố, áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở; tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn, chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 17 sản phẩm.

    - Tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến; công cụ cải tiến năng suất cơ bản; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 08 doanh nghiệp.

    - Tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận, hoặc nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 01 doanh nghiệp.

    - Tư vấn, đào tạo hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện triển khai, áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 03 doanh nghiệp.

    - Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 02 doanh nghiệp.

    3. Thành phần hồ sơ

    - Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm).

    - Giấy đăng ký kinh doanh (bản photo không cần công chứng).

    - Danh mục sản phẩm, hàng hoá triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc (đối với doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ Xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa).

    4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/5/2022. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ dừng nhận hồ sơ khi đã xem xét, phê duyệt hỗ trợ đủ chỉ tiêu về số lượng hỗ trợ trong năm 2022.

    5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng, số 479 Lê Duẩn, Khóm 4, Phường 9, thành phố Sóc Trăng.

    6. Thông tin liên hệ

    Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng.

     Điện thoại: 02993.820789; di động: 0949.363045 (gặp Kim Phụng); 0975.307227 (gặp Phú Nguyên).

     (Đính kèm Thông báo và các biểu mẫu).

TB-ho_tro_NSCL-2022_2.pdf

Phieu_Dang_ky-Do_luong_2022.doc
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 632224
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.