Lượt xem: 1131
Thi đua thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 14/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch 115 triển khai thực hiện phong trào thi đua, với những nội dung thi đua dành cho tập thể và từng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

- Tập thể cơ quan, đơn vị tiến hành "Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp", với 05 nội dung gồm:

1. Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở;

2. Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị;

3. Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;

4. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

5. Tổ chức các phòng trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ, công chức, viên chức tiến hành "Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp", với 07 nội dung gồm:

1. Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính;

2. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ;

3. Có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm;

4. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử;

5. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống;

6. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc;

7. Tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Đối với từng nội dung thi đua đều có tiêu chuẩn cụ thể như là thước đo cho tập thể hay cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện (xem thêm tại Phần III của Kế hoạch 115).

Các Sở, ban, ngành, địa phương, các cụm, khối thi đua căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, xem đây là một tiêu chí để đánh giá, xét khen thưởng cuối năm. Đồng thời tuyên truyền với các hình thức phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, tránh lãng phí, hình thức.

 Toàn văn Kế hoạch số 115/KH-UBND.

Văn phòng Sở KH&CN (Trúc Phương)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1313522
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.