Lượt xem: 367

Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của tỉnh Sóc Trăng

Save
Chiều ngày 18/4/2019, tại Hội trường số 2, Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng, UBND tỉnh phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo Phân tích Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018.

Dự và chủ trì hội thảo có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Giám đốc Chương trình PCI. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và đại diện các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

PCI là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Theo kết quả xếp hạng chỉ số PCI năm 2018 của VCCI, tỉnh Sóc Trăng xếp thứ 45 trong 63 tỉnh, thành cả nước và thuộc nhóm “trung bình” (tăng 0,98 điểm, giảm 1 bậc so với năm 2017); xếp thứ 11 trong 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, cụ thể:

1. Các chỉ số thành phần tăng điểm:

 (1) Tiếp cận đất đai (trọng số 5%, gồm 11 chỉ tiêu): Chỉ số này đạt 7,39 điểm trong năm 2018 (trung vị là 6,60), xếp thứ 5/63 so cả nước, tăng 0,13 điểm, giảm 1 bậc so với năm 2017.

 (2) Tính minh bạch trong số 20%, gồm 12 chỉ tiêu): Chỉ số này được cải thiện, đạt 6,29 điểm trong năm 2018 (trung vị là 6,25), xếp thứ 28/63 so cả nước, tăng 0,01 điểm, tăng 11 bậc so với năm 2017.

(3) Chi phí thời gian (trọng số 5%, gồm 11 chỉ tiêu): Chỉ số này được cải thiện, đạt 8,01 điểm trong năm 2018 (trung vị là 6,94), xếp thứ 3/63 so cả nước, tăng 0,18 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2017.

(4) Chi phí không chính thức (trọng số 10%, gồm 9 chỉ tiêu): Chỉ số này được cải thiện, đạt 7,45 điểm trong năm 2018 (trung vị là 6,04), xếp thứ 2/63 so cả nước, tăng 0,61 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2017.

(5) Cạnh tranh bình đẳng (trọng số 5%, gồm 14 chỉ tiêu): Chỉ số này được cải thiện mạnh, đạt 6,36 điểm trong năm 2018 (trung vị là 5,68), xếp thứ 16/63 so cả nước, tăng 1,48 điểm, tăng 24 bậc so với năm 2017.

(6) Tính năng động của chính quyền tỉnh (trọng số 5%, gồm 9 chỉ tiêu): Chỉ số này được cải thiện mạnh, đạt 7,25 điểm trong năm 2018 (trung vị là 5,55), xếp thứ 2/63 so cả nước, tăng 2,03 điểm, tăng 38 bậc so với năm 2017.

                (7) Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự (trọng số 5%, gồm 17 chỉ tiêu): Chỉ số này được cải thiện mạnh, đạt 6,67 điểm trong năm 2018 (trung vị là 6,21), xếp thứ 11/63 số cả nước, tăng 0,64 điểm, tăng 16 bậc so với năm 2017.

2. Các chỉ số thành phần giảm điểm:

(1) Gia nhập thị trường (trọng số 5%, gồm 10 chỉ tiêu): Chỉ số này đạt 7,65 điểm trong năm 2018, xếp thứ 18/63 so cả nước (trung vị 7,43), giảm 0,6 điểm, giảm 7 bậc so với năm 2017.

(2) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (trọng số 20%, gồm 24 chỉ tiêu): Chỉ số này đạt 5,00 điểm trong năm 2018 (trung vị là 6,43), xếp thứ 62/63 so cả nước, giảm 0,54 điểm, giảm 3 bậc so với năm 2017.

(3) Đào tạo lao động (trọng số 20%, gồm 11 chỉ tiêu): Chỉ số này đạt 5,06 điểm trong năm 2018 (trung vị là 6,34), xếp thứ 60/63 so cả nước, giảm 0,24 điểm, giảm 3 bậc so với năm 2017.

Kết quả xếp hạng cho thấy: tuy thứ hạng PCI năm 2018 tỉnh Sóc Trăng có sự sụt giảm, nhưng điểm số đạt cao hơn năm trước 0,98 điểm (61,82 điểm). Các chỉ số: Tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự là 06 chỉ số được đánh giá có sự cải thiện về mặt điểm số lẫn thứ hạng so với năm 2017. Đặc biệt, chỉ số tính năng động của chính quyền tỉnh được cải thiện mạnh, xếp thứ 2 so cả nước, tăng 38 bậc so với năm 2017.

Trong năm 2018, tỉnh Sóc Trăng đã tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư. Tổ chức định kỳ họp mặt, đối thoại doanh nghiệp để lắng nghe kiến nghị và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và động viên tinh thần sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát động khởi nghiệp tỉnh Sóc Trăng 2018. Công tác vận động thu hút đầu tư của tỉnh được đổi mới theo hướng đồng bộ và hiệu quả hơn. Thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Mặc dù các cấp chính quyền trong tỉnh đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tỉnh cũng còn gặp những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể:

Thứ nhất, việc quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/CP-NQ và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP được triển khai cụ thể tại Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 30/5/2016 và Kế hoạch số 63/ KH-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh bởi một số Sở, ngành, địa phương còn chưa thật sự quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả chưa cao.

Thứ hai, công tác cải cách thủ tục hành chính mặc dù đã được thực hiện tốt nhưng vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong cảm nhận của danh nghiệp, một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong phục vụ. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tuy được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là các hoạt động tư vấn ngoài công lập.

Thứ ba, qua kết quả PCI năm 2018, điểm số giữa các tỉnh, thành có sự chênh lệch không lớn. Tỉnh Sóc Trăng có sự cải thiện về mặt điểm số nhưng giảm thứ hạng so với năm 2017. Điều này cho thấy, Sóc Trăng có sự cải thiện chậm hơn so với một số tỉnh, thành phố xếp trên trong bảng xếp hạng. Trong tổng số 10 chỉ số thành phần PCI, Sóc Trăng có đến 03 chỉ số giảm điểm và tụt hạng so với năm 2017 (Gia nhập thị trường, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động), thể hiện sự biến động, không ổn định trong môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Trong đó, có 2 chỉ số có trọng số lớn nên đã dẫn đến giảm thứ hạng của PCI, nằm trong nhóm xếp hạng Trung bình.

Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã yêu cầu lãnh đạo các Sở ngành, cơ quan có liên quan, UBND các địa phương tập trung thực hiện: Tổ chức cho đội ngũ cán bộ, công chức tìm hiểu, nghiên cứu nắm vững các thông tin và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xem các phương pháp tính toán cũng như các nội dung phân tích về từng chỉ số, thành phần. Đặc biệt là kết quả phân tích cụ thể về các chỉ số của tỉnh Sóc Trăng và đề ra các giải pháp, công việc cụ thể để đạt được sự hài lòng cao nhất từ phía các doanh nghiệp. Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, chất lượng điều hành và quản lý kinh tế của tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu cải thiện các Chỉ số thành phần, nâng cao vị trí xếp hạng PCI của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Dương Vĩnh Hảo
Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 149696
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.