Đường dây nóng

THÔNG BÁO

Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của công chức, viên chức
và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020, nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức công vụ tốt. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng công bố đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Địa chỉ tiếp nhận

- Địa chỉ: số 217, đường Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Email: sokhcn@soctrang.gov.vn

2. Số điện thoại đường dây nóng

- Văn phòng Sở: 0299 3822 450

- Thanh tra Sở: 0299 3828 099

- Bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số điện thoại cơ quan: 0299 3821 449

+ Di động: 0918 555 104

+ Email: vthdong@soctrang.gov.vn

3. Thời gian tiếp nhận

Các thông tin sẽ được tiếp nhận trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nếu không gọi điện thoại được, xin vui lòng để lại tin nhắn qua điện thoại hoặc email để thuận lợi cho việc liên hệ lại.

4. Nội dung phản ảnh, kiến nghị được tiếp nhận

- Những nội dung về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

6. Số điện thoại đường dây nóng Sở Khoa học và Công nghệ được công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở (www.sokhcn.soctrang.gov.vn) để cá nhân, tổ chức được biết.

Thông báo này thay thế Thông báo số 69/TB-SKHCN, ngày 03/10/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

 

Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 451177
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.