• Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chuyên ngành tư vấn thẩm định hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Kế hoạch tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của tỉnh

  Chiều ngày 24/11/2021 Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn thẩm định hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Đánh giá trình độ công nghệ một số ngành sản xuất chủ yếu, tốc độ đổi mới công nghệ và xây dựng các giải pháp thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh theo xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Chủ tịch Hội đồng là ThS. Vũ Thị Hiếu Đông - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, tổ chức chủ trì là Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm đề tài Ths. Trịnh Thái Xiêm.

 • Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của đề tài “Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng”

  Chiều ngày 17/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Tổ Chuyên viên đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của đề tài “Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng” bằng hình thức trực tuyến. Tổ Chuyên viên đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của đề tài đạt hiệu quả trung bình.

 • Hội thảo chuyên đề “Phát triển các mô hình kinh doanh mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

  Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0, chủ đề “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số”; sáng ngày 11/11/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Thành phố Hà Nội), Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát triển các mô hình kinh doanh mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ, một số yếu tố liên quan và kết cục thai kỳ ở thai phụ đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng”

  Chiều ngày 05 tháng 11 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ, một số yếu tố liên quan và kết cục thai kỳ ở thai phụ đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng” bằng hình thức trực tuyến. Đề tài do Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là BS.CKII. Nguyễn Thị Mỹ Hà.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng ruồi lính đen (Hermetia illucen) vào xử lý rác hữu cơ tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và vùng lân cận đặt tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng”

  Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng ruồi lính đen (Hermetia illucen) vào xử lý rác hữu cơ tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và vùng lân cận đặt tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng” bằng hình thức trực tuyến. Dự án do Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là ThS. Trần Huỳnh Mai Trang.

 • Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Ngày 04/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1664/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án) nhằm phát triển nuôi biển trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái; tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu; giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho cộng đồng cư dân ven biển; góp phần tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biển đảo của Tổ quốc.

 • Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của đề tài “Đánh giá tác động của thủy sinh vật ngoại lai đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”

  Chiều ngày 13/10/2021, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi họp Tổ Chuyên viên đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của đề tài “Đánh giá tác động của thủy sinh vật ngoại lai đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”. Tổ Chuyên viên đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của đề tài đạt hiệu quả khá.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm trứng bào xác Artermia Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng”

  Chiều ngày 07/9/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức phiên họp trực tuyến Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho sản phẩm trứng bào xác Artermia Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng” theo Quyết định số 2067/QĐ-BKHCN ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

 • Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” giai đoạn 2021 - 2025

  Ngày 30/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1446/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (Chương trình) nhằm xây dựng mô hình đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực ở các trình độ giáo dục nghề nghiệp để có kiến thức, kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ, khai thác, vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; gắn kết, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về nhân lực; góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư FDI mới dịch chuyển vào Việt Nam.

 • Sử dụng tảo lục sợi (Chaetomorpha sp.) và ốc (Stenothyra sp.) trong nuôi tôm sú thâm canh

  Thử nghiệm nuôi tôm sú thâm canh kết hợp bổ sung tảo lục sợi (Chaetomorpha sp.) và ốc (Stenothyra sp.) cho thấy cải thiện hiệu suất tăng trưởng, nâng cao năng suất; tăng khả năng hấp thu, chuyển hóa thức ăn nhân tạo; góp phần giảm chi phí sản xuất trong quá trình sản xuất.

 • Kỹ thuật dinh dưỡng trong ương giống cá măng sữa

  Cá măng sữa (Chanos chanos), còn được gọi là cá măng biển, cá chua (tên địa phương), là một loại cá sử dụng làm thực phẩm quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Thức ăn của cá măng sữa là các loại lab-lab, tảo, các chất vẩn,…; trong điều kiện nuôi cá măng sữa cũng thích nghi, sử dụng khá tốt các thức ăn nhân tạo.

 • Ứng dụng công nghệ AI giúp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải

  Mới đây, Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh đã áp dụng thành công công nghệ trí tuệ nhân tạo (Al) nhằm phát hiện "người không đeo khẩu trang" trên xe khách, giúp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải.

 • Hội thảo khoa học quốc gia “Kết nối mạng lưới nghiên cứu, xây dựng chính sách về khởi nghiệp sáng tạo”

  Sáng ngày 10/7/2021 tại Thành phố Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân và một số đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Kết nối mạng lưới nghiên cứu, xây dựng chính sách về khởi nghiệp sáng tạo” bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Smartroom. Hội thảo với sự tham dự của hơn 500 đại biểu của khoảng 50 viện, trường đại học, cao đẳng; 30 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các sở ngành liên quan tại 10 điểm cầu chính trên cả nước. Tại tỉnh Sóc Trăng, có bà Vũ Thị Hiếu Đông - Giám đốc Sở KH&CN, ông Dương Vĩnh Hảo - Phó Giám đốc Sở KH&CN, bà Mã Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, ông Đặng Tấn Giang - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng, cùng công chức, viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng.

 • Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021 - 2025

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1095/QĐ-BNN-TCTS.

 • Hoạt động sáng kiến, sáng chế của các “Nhà sáng chế không chuyên” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020

  Trong những năm 2016-2020, phong trào lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không ngừng phát triển, trong đó hoạt động sáng kiến, sáng chế của các “Nhà sáng chế không chuyên”  mà phần lớn là nông dân đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Những sáng kiến, sáng chế, giải pháp kỹ thuật của các “Nhà sáng chế không chuyên” đã và đang được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Sóc Trăng.

 • Truyền thông Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5 tại Sóc Trăng

  Đảng và Nhà nước luôn coi Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là quốc sách hàng đầu, là động lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Để chủ trương đường lối, cơ chế chính sách phát triển KH&CN nhanh chóng đi vào cuộc sống, cũng như để hiện thực hóa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào phát triển kinh tế, đời sống xã hội, truyền thông KH&CN thực sự là cầu nối hết sức cần thiết. Truyền thông KH&CN ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng và là một trong những hoạt động gắn chặt với hoạt động KH&CN.

 • Tuyển chọn công trình để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

  Sách vàng Sáng tạo năm 2021 nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tuyển chọn các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đã đạt giải từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/6/2021 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

 • Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại khu vực Phía Nam

  Nhằm trao đổi, thảo luận về giải pháp thúc đẩy hợp tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ đối với các Trung tâm và định hướng hoạt động của các Trung tâm giai đoạn 2021-2025, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại miền Nam”.

 • Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) toàn quốc năm 2021, ngày 09/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đề ra các nhiệm vụ mà ngành KH&CN cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt trong thời gian tới như: Sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở KH&CN, tổ chức các nhiệm vụ KH,CN và đổi mới sáng tạo ở các địa phương, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế chính sách vượt trội, đột phá để KH,CN và Đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào kinh tế - xã hội.

 • Tổng kết 10 năm phát triển thị trường khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

  Thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đã trải qua 10 năm phát triển. Cùng với sự phát triển của KH&CN, đổi mới sáng tạo, thị trường KH&CN cũng có sự phát triển ấn tượng, với những thuận lợi và thách thức đan xen.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ năm 2021

  Tiếp tục Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng triển khai hỗ trợ doanh nghiệp chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ năm 2021.

 • Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến nông thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng có mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc; có khí hậu cận xích đạo nên thuận lợi phát triển ngành nông nghiệp; có tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp cao nhất cả nước (2.615,6 nghìn hecta), chiếm 64,3% tổng diện tích đất cả vùng, so với bình quân chung cả nước là 34,8% (Niên Giám thống kê 2019).

 • Hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Sóc Trăng

  Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Châu Kiến Tường đánh giá khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của người dân thành phố. Ông Châu Kiến Tường đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để thành phố phát triển theo định hướng “Nông nghiệp đô thị” và “Thương mại dịch vụ”.

 • Khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ tại Mỹ Xuyên

  Ngày 12/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng có buổi làm việc với UBND huyện Mỹ Xuyên, nhằm nắm thông tin và trao đổi các nội dung về hoạt động KH&CN năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 ở địa phương.

 • Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng tổ chức khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ tại huyện Mỹ Tú

  Nhằm nắm thông tin và trao đổi các nội dung về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 tại huyện Mỹ Tú; Đồng thời, nắm thông tin về thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về đổi mới công nghệ, thiết bị và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa; việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;... Ngày 10/3/2021, Sở đã tổ chức khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ tại huyện Mỹ Tú.

 • Huyện Châu Thành có nhiều nỗ lực thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ

  Sáng n gày 05/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức khảo sát hoạt động KH&CN tại huyện Châu Thành, nhằm nắm thông tin và t rao đổi  về tình hình hoạt động KH&CN  ở địa phương; thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về đổi mới công nghệ, thiết bị,  đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa; việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2005;... nhằm làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hoạt động KH&CN ở cấp huyện cũng như hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

 • Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng”

  Chiều ngày 26/02/2021, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng”. Hội đồng thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện nhiệm vụ và KS. Trương Minh Thư làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

 • Thị xã Vĩnh Châu tổ chức Hội thảo “Xây dựng mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động”

  Vừa qua 26/02/2021, tại Hợp tác xã rau màu Hòa Thành, ấp Hòa Thành, xã Lạc Hòa, Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động đến các xã viên Hợp tác xã rau màu Hòa Thành và bà con nông dân, các sở, ban ngành, đoàn thể thị xã.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng"

  Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là ThS. Lâm Ngọc Tú. Kết quả được Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá đạt yêu cầu.

 • Hội thảo giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình nhân giống cây hoa và chuối bằng phương pháp nuôi cấy in vitro tại Trại Thực nghiệm Công nghệ sinh học”

  Nhằm đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện và giới thiệu sản phẩm cây nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, sáng ngày 02/02/2021 tại Trại Thực nghiệm Công nghệ Sinh học, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình nhân giống cây hoa và chuối bằng phương pháp nuôi cấy in vitro tại Trại Thực nghiệm Công nghệ sinh học”. Đến tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Sở KH&CN; đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố Sóc Trăng; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành;…

 • Hội thảo báo cáo kết quả triển khai giáo dục STEM tích hợp tỉnh Sóc Trăng

  Đề tài “Xây dựng mô hình giáo dục tích hợp STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics) cho học sinh phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng” đã được UBND tỉnh phê duyệt bắt đầu triển khai thực hiện vào năm 2018 từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, TS. Hoàng Mai Khanh làm chủ nhiệm đề tài.

 • Hội thảo “Giải pháp và mô hình ứng dụng một số công nghệ cao phục vụ phát triển nông thôn mới tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng”

  Nhằm thông tin về kết quả thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống tưới cây tự động và chiếu sáng công cộng dựa trên nền tảng Internet Vạn Vật (IoT)kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ phát triển mô hình xã nông thôn mới thông minh tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng”, sáng ngày 25/01/2021 tại Hội trường UBND xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức hội thảo “Giải pháp và mô hình ứng dụng một số công nghệ cao phục vụ phát triển nông thôn mới tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng”.

 • Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Lịch sử truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (1945 -2020)”

  Chiều ngày 24/12/2020 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Lịch sử truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (1945 -2020)”. Hội đồng thống nhất giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện đề tài và ThS. Dương Sà Kha làm chủ nhiệm đề tài.

 • Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu quy trình nuôi và thu hoạch sinh khối Copepoda tại Sóc Trăng làm thức ăn cho tôm”

  Sáng ngày 23/12/2020 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài  “Nghiên cứu quy trình nuôi và thu hoạch sinh khối Copepoda tại Sóc Trăng làm thức ăn cho tôm”. Hội đồng thống nhất giao cho Công ty TNHH Thủy sản Ấn Việt chủ trì thực hiện đề tài và KS. Phan Văn Hài làm chủ nhiệm đề tài.

 • Hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020

  Nằm trong chuỗi các hoạt động của sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020, chiều ngày 03/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020.

 • Hội thảo Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

  Sáng ngày 12/11/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo "Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp” tại Hội trường của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Hội thảo là một trong những hoạt động chính của sự kiện Trưng bày, trình diễn công nghệ diễn ra từ ngày 11/11/2020 đến ngày 15/11/2020.

 • Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Trồng thử nghiệm giống đậu xanh chín đồng loạt”

  Chiều ngày 05/11/2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Trồng thử nghiệm giống đậu xanh chín đồng loạt”. Hội đồng thống nhất giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành chủ trì thực hiện dự án và KS. Trần Kim Nguyên làm chủ nhiệm dự án.

 • Trình diễn các hệ thống sản xuất hành tím thuộc đề tài “Nghiên cứu công nghệ, thiết bị sản xuất rau quả công nghệ cao theo hướng tự động hóa và tương thích điều kiện trồng trọt tại Tây Nam Bộ”

  Nhằm thông tin đến các đại biểu một số sản phẩm được hình thành từ kết quả của đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình Tây Nam Bộ “Nghiên cứu công nghệ, thiết bị sản xuất rau quả công nghệ cao theo hướng tự động hóa và tương thích điều kiện trồng trọt tại Tây Nam Bộ” trước khi nghiệm thu cấp cơ sở. Sáng ngày 23/10/2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức buổi trình diễn các hệ thống phục vụ sản xuất hành tím tại hộ ông Tăng Huỳnh, ấp Biển Trên A, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

 • Lớp bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học” năm 2020

  Thực hiện Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng năm 2020, từ ngày 30/9 - 02/10/2020 và từ ngày 08- 09/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Toàn Thịnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học”. Lớp học có 60 học viên là cán bộ kỹ thuật, công chức, viên chức các Sở ngành, tổ chức khoa học và công nghệ và các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng.

 • Hội thảo đánh giá các giống lúa thơm phục vụ các vùng trồng lúa thơm của tỉnh Sóc Trăng

  Nhằm để chọn tạo các giống lúa thơm có chiều dài hạt, hình dạng hạt và chất lượng cơm gần tương đương phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành thực hiện đề tài "Lai tạo và chọn các giống lúa thơm phục vụ các vùng trồng lúa thơm của tỉnh Sóc Trăng", các giống lúa thơm sau khi lai tạo đã được nông dân trồng để khảo nghiệm đánh giá.

 • Hội thảo “Bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam: Trường hợp của Artemia Vĩnh Châu”

  Sáng ngày 07/10/2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan quản lý các cấp, các nhà khoa học cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi, thảo luận về các nội dung và giải pháp trong việc bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã, đang và có tiềm năng đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong nước và nước ngoài; góp ý để hoàn thiện các phương án, giải pháp trong việc bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm trứng bào xác Artemia Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

  Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2020, ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Công ty TNHH MTV Tài nguyên nước và môi trường Miền Nam tư vấn thực hiện. Hội đồng nghiệm thu thống nhất thông qua với yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo, các kết quả, sản phẩm theo ý kiến của các thành viên Hội đồng.

 • Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa gạo và trái cây của hợp tác xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Chương trình Thích ứng Biến đổi khí hậu (MCRP) của Tổ chức phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nghiên cứu đánh giá thực trạng và giải pháp khuyến khích hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa gạo và trái cây vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhằm mục đích đóng góp vào xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp và triển khai các Dự án phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

 • Đề xuất Danh mục các công nghệ chủ chốt cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định về việc ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự động tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng”

  Chiều ngày 01 tháng 9 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự động tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng” do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là KS. Huỳnh Chiến Nguyện. Kết quả được Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá đạt yêu cầu.

 • Thực hiện dự án Điều tra, đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Sáng ngày 26/8/2020, ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chủ trì họp Hội đồng thẩm định Đề cương dự án “Điều tra, đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, Đề cương Dự án do Phân Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tư vấn xây dựng. Hội đồng thẩm định thống nhất thực hiện dự án, yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh Đề cương theo yêu cầu để trình UBND tỉnh phê duyệt.

 • Tuyển chọn đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ Đề án 844 năm 2021

  Từ tháng 08/2020, Bộ KH&CN, Đề án 844 thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tham gia Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), các đơn vị được nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án, kết nối chuyên gia về khởi nghiệp sáng tạo (KNST) trong và ngoài nước, cũng như đóng góp cho hệ sinh thái KNST trên nhiều phương diện.

 • Truyền thông khoa học và công nghệ - “Cầu nối” đưa khoa học đến gần người dân

  Sứ mệnh của truyền thông nói chung là truyền bá kiến thức, sứ mệnh của truyền thông khoa học và công nghệ (KH&CN) nói riêng là truyền bá được văn hóa yêu khoa học đến với công chúng, xây dựng xã hội trọng khoa học, và phát triển đất nước dựa vào KH&CN. Truyền thông KH&CN có vai trò quan trọng góp phần giới thiệu những thành tựu nổi bật của khoa học trong nước và thế giới đến với người dân.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” dùng cho sản phẩm nhãn tím của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”

  Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” dùng cho sản phẩm nhãn tím của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng. Kết quả được Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá đạt yêu cầu.

 • Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng”

  Chiều ngày 22/7/2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng”. Hội đồng thống nhất giao cho Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện dự án và KS. Thạch Thu Hiền làm chủ nhiệm dự án.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng”

  Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là ThS. Võ Minh Luân. Hội đồng đánh giá kết quả dự án đạt.

 • Hội thảo giới thiệu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” dùng cho sản phẩm nhãn tím của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”

  Nhằm thông tin về việc xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” dùng cho sản phẩm nhãn tím của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, sáng ngày 11/6/2020 tại Hội trường UBND xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo giới thiệu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” dùng cho sản phẩm nhãn tím của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”. Đến tham dự Hội thảo có ông Dương Vĩnh Hảo - Phó Giám đốc Sở KH&CN; ông Lý Quốc Trung - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; Ông Nguyễn Minh Cảnh - Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐND xã Phong Nẫm; ông Nguyễn Văn Khen - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kế Sách và các hộ dân trồng nhãn của xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách.

 • Đánh giá kết quả thực hiện dự án “Trạm trộn bê tông có thể nâng hạ độ cao lắp đặt trên phương tiện thủy phục vụ thi công các công trình xây dựng”

  Sau gần 04 năm triển khai thực hiện và đưa vào ứng dụng dự án “Trạm trộn bê tông có thể nâng hạ độ cao lắp đặt trên phương tiện thủy phục vụ thi công các công trình xây dựng”, chiều ngày 08/5/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá kết quả thực hiện dự án do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thành lập đã họp tại Sở Khoa học và Công nghệ để đánh giá kết quả thực hiện dự án do Công ty Cổ phần Bê tông đường thủy tự đầu tư kinh phí và chủ trì thực hiện.

 • Khảo sát hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Mỹ Xuyên

  Ngày 06/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức khảo sát hoạt động KH&CN tại UBND huyện Mỹ Xuyên, nhằm trao đổi về tình hình hoạt động KH&CN ở địa phương; nhu cầu đổi mới công nghệ, thiết bị, nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; thông tin các nội dung của Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng”.

 • Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020 với hình thức trực tuyến

  Năm 2020, ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, nhiều sự kiện, hoạt động khoa học và công nghệ tiêu biểu dự kiến sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp tổ chức.

 • Khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

  Nhằm trao đổi, nắm tình hình hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) ở địa phương; nhu cầu đổi mới công nghệ, thiết bị, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; khảo sát hiệu quả việc hỗ trợ doanh nghiệp từ Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” thời gian qua cũng như vận động doanh nghiệp tham gia Dự án trong năm 2020. Ngày 19/3/2020, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đoàn công tác khảo sát hoạt động KH&CN tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đoàn khảo sát của Sở KH&CN có bà Vũ Thị Hiếu Đông - Giám đốc Sở KH&CN, ông Dương Vĩnh Hảo - Phó Giám đốc Sở KH&CN cùng Lãnh đạo, công chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Về phía UBND huyện Kế Sách, có ông Lê Hoàng Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách cùng Lãnh đạo, công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kế Sách.

 • Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao chất lượng một số sản phẩm thuộc Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”

  Chiều ngày 18/3/2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đã họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao chất lượng một số sản phẩm thuộc Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Kết quả, Hội đồng thống nhất chọn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì thực hiện dự án và TS. Nguyễn Đức Vượng làm Chủ nhiệm dự án.

 • Khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Mỹ Tú

  Ngày 12/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN)  tỉnh Sóc Trăng tổ chức khảo sát hoạt động KH&CN tại huyện Mỹ Tú, nhằm trao đổi về tình hình hoạt động KH&CN ở địa phương; nhu cầu đổi mới công nghệ, thiết bị, nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; đánh giá hiệu quả của công tác hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” trong thời gian qua, đồng thời vận động doanh nghiệp tham gia Dự án trong năm 2020.

 • Khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu

  Ngày 05/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN)  tỉnh Sóc Trăng tổ chức khảo sát hoạt động KH&CN tại thị xã Vĩnh Châu, nhằm trao đổi về tình hình hoạt động KH&CN ở địa phương; nhu cầu đổi mới công nghệ, thiết bị, nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; đánh giá hiệu quả của công tác hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” trong thời gian qua, đồng thời vận động doanh nghiệp tham gia Dự án trong năm 2020.

 • Khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Sóc Trăng

  Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động khoa học và công nghệ ở các địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kế hoạch khảo sát tại các địa phương năm 2020. Ngày 02/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã bắt đầu khảo sát tại thành phố Sóc Trăng.

 • Hội thảo “Đánh giá về hiệu quả của các mô hình trồng hành tím thương phẩm theo hướng hữu cơ, hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP thực hiện theo chuỗi giá trị, triển khai trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu”

  Nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất cũng như định hướng việc phát triển sản xuất hành tím trong thời gian tới, sáng ngày 27/02/2020 tại Hội trường Thị ủy Vĩnh Châu, UBND thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Đánh giá về hiệu quả của các mô hình trồng hành tím thương phẩm theo hướng hữu cơ, hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP thực hiện theo chuỗi giá trị, triển khai trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu”. 

 • Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

  Vấn đề nâng cao năng suất chất lượng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào Chương trình hành động năm 2020.

 • Hội thảo mô hình sản xuất rau an toàn thuộc dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự động tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng”

  Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch đang được các ngành, các cấp đến nông dân quan tâm và có vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng coi trọng và chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đặc biệt là trong sản xuất các loại rau màu ứng dụng công nghệ cao, các cơ sở hạ tầng được đầu tư và từng bước được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng tiết kiệm nước trong sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng.

 • Hội thảo khoa học “Mãng cầu gai - các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai”

  Trong khuôn khổ dự án “Đa dạng các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai (Annona muricata) ”, sáng ngày 14/12/2019, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm tổ chức Hội thảo khoa học “Mãng cầu gai - các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai” tại UBND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

 • Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ, một số yếu tố liên quan và kết cục thai kỳ ở thai phụ đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng”

  Chiều ngày 28/11/2019 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài  “Nghiên cứu tỷ lệ, một số yếu tố liên quan và kết cục thai kỳ ở thai phụ đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng”. Hội đồng thống nhất giao cho Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng chủ trì thực hiện đề tài và BS.CKII. Nguyễn Thị Mỹ Hà làm chủ nhiệm đề tài.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch sinh thái gắn với văn hóa Khmer tỉnh Sóc Trăng”

  Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch sinh thái gắn với văn hóa Khmer tỉnh Sóc Trăng”, do Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là TS. Nguyễn Thành Long. Kết quả được Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá đạt yêu cầu.

 • Hội thảo “Du lịch - Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tiềm năng, lợi thế vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

  Trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, sáng ngày 10/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Du lịch - Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tiềm năng, lợi thế vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tại Trung tâm Hội nghị - Nhà hàng tiệc cưới Hải Tượng.

 • Hội thảo khoa học thuộc dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”

  Nhằm thông tin sơ bộ về kết quả thực hiện dự án, trao đổi một số giải pháp để hoàn thiện mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Vòng Tròn Việt phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học thuộc dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng” vào sáng ngày 22/10/2019 tại UBND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Lịch sử Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (1960 - 2015)”

  Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Lịch sử Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (1960 - 2015)” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng và Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là CN. Nguyễn Trìu Mến. Kết quả, Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài đạt yêu cầu.

 • Giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững

  Nhằm trao đổi, phổ biến các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật, biện pháp quản lý trong nuôi tôm nước lợ, đặc biệt là quản lý bệnh vi bào từ trùng (EHP-Enterocytozoon hepatopanaei), phân trắng; ngày 17/9/2019 tại Hội trường Khách sạn Quê Tôi, Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững”. Dự Hội thảo có ông Trần Đình Luân, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản; ông Huỳnh Ngọc Nhã, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cùng khoảng 200 công chức, viên chức làm công tác quản lý, nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản thuộc các cơ quan Trung ương, viện, trường Đại học; các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ nuôi tôm đến từ các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 • Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Liên kết để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đó là chủ đề của Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức vào sáng ngày 30/8/2019 tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

 • Hội thảo “Tài nguyên đất đai - Tiềm năng và phát triển”

  Nhằm phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ liên quan đến việc quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai trong phát triển nông nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu; sáng ngày 09/8/2019, Tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Tài nguyên đất đai - Tiềm năng và phát triển”. Dự Hội thảo có các công chức, viên chức công tác trong ngành tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ; các viện, trường, doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh ở vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên; các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Cần Thơ.

 • Ứng dụng các thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào ngành thủy sản

  Nhằm giới thiệu một số tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN), thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có thể ứng dụng trong sản xuất thủy sản tại Việt Nam; triển lãm các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sản phẩm KH&CN, thiết bị công nghệ và mẫu vật liên quan đến khai thác, nuôi trồng, chế biến, quản trị chuỗi ngành hàng. Ngày 09/7/2019, tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức Diễn đàn KH&CN “Ứng dụng các thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào ngành thủy sản”.

 • Hội thảo “Về Chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ”

  Chiều ngày 05/7/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN KH&CN) phối hợp với Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo “Về Chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN” nhằm tuyên truyền, phổ biển chính sách mới, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận, triển khai chính sách ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp KH&CN; hoạt động ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp KH&CN. Dự Hội thảo có các công chức thuộc Cục PTTTDN KH&CN, Cục Công tác phía Nam, Sở KH&CN các tỉnh thuộc vùng Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long; các doanh nghiệp KH&CN, đơn vị ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

 • Diễn đàn “Công nghệ và năng lượng Việt Nam năm 2019”

  Từ ngày 25 - 26/6/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Năng lượng Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn “Công nghệ và năng lượng Việt Nam năm 2019” nhằm giới thiệu tiềm năng, kết nối, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng cũng như năng lượng tái tạo của Việt Nam. Dự Diễn đàn có các công chức, viên chức công tác trong ngành công thương, KH&CN; các viện, trường, doanh nghiệp trong nước và một số doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ nấm linh chi tại tỉnh Sóc Trăng”

  Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ nấm linh chi tại tỉnh Sóc Trăng” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là ThS. Trần Ngô Kim Phụng. Kết quả được Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá đạt yêu cầu.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao và tiêu thụ rau, quả an toàn tại tỉnh Sóc Trăng”

  Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao và tiêu thụ rau, quả an toàn tại tỉnh Sóc Trăng” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là KS. Dương Hồng Nga. Kết quả thực hiện dự án được đánh giá đạt yêu cầu.

 • Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam

  Nhằm phổ biến các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) trong sản xuất và tiêu thụ tôm nước lợ; các sản phẩm KH&CN, thiết bị phục vụ trong nuôi tôm nước lợ, ngày 24/5/2019 Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng tổ chức Diễn đàn KH&CN “Ứng dụng các giải pháp giảm chi phí sản xuất tôm nước lợ”. Diễn đàn với sự tham dự của các công chức, viên chức công tác trong ngành thủy sản, KH&CN; các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ nuôi tôm đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 • Truyền thông Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5 tại Sóc Trăng

  Đảng và Nhà nước luôn coi Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là quốc sách hàng đầu, là động lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Để chủ trương đường lối, cơ chế chính sách phát triển KH&CN nhanh chóng đi vào cuộc sống, cũng như để hiện thực hóa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào phát triển kinh tế, đời sống xã hội, truyền thông KH&CN thực sự là cầu nối hết sức cần thiết. Truyền thông KH&CN ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng và là một trong những hoạt động gắn chặt với hoạt động KH&CN.

 • Ngành Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

  Ngày 18/5 được chọn làm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam bởi vì ngày 18/5/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các nhà trí thức trong một Hội nghị phổ biến khoa học được tổ chức lần đầu tiên. Quốc Hội đã thông qua Luật Khoa học và Công Nghệ và chọn ngày 18/5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

 • Hội thảo khoa học “Phổ biến và đề xuất giải pháp ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ”

  Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Sóc Trăng, sáng ngày 09/4/2019 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học “Phổ biến và đề xuất giải pháp ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện đề tài, dự án KH&CN” nhằm thông tin kết quả nghiên cứu, triển khai của các đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2018 và trao đổi, bàn giải pháp để khai thác có hiệu quả kết quả của các đề tài, dự án sau khi nghiệm thu, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng, nhân rộng kết quả của các đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống.

 • So sánh điều kiện đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  Từ ngày 20/3/2019, Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ chính thức có hiệu lực thay thế cho Nghị định 80 cũ năm 2007, quy định những điều kiện, thủ tục đơn giản và dễ tiếp cận hơn cho doanh nghiệp trong việc đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hưởng các ưu đãi thuế, tín dụng...

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng”

  Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng” do trường Cao đẳng Sư  phạm Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là ThS. Nguyễn Công Thành. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Đạt”.

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Mô hình tưới nhỏ giọt cho cây cam sành tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”

  Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Mô hình tưới nhỏ giọt cho cây cam sành tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là ThS. Vũ Bá Quan. Kết quả được Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá đạt yêu cầu.

 • Nhiệm vụ trọng tâm khoa học và công nghệ địa phương năm 2019

  Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được nâng lên, một số địa phương đã xác định KH&CN là giải pháp đột phá trong phát triến kim tế - xã hội, quan tâm nhiều hơn tới ứng dụng KH&CN trong nâng cao giá trị và hiệu quả của sản xuất các sản phẩm chủ lực, thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành thực thi các giải pháp để tiếp cận các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 áp dụng trong điều kiện cụ thể của địa phương.

 • Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ địa phương năm 2020

  Để định hướng cho các tỉnh, thành phố trong cả nước trong việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020, Bộ KH&CN đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm các địa phương cần quan tâm trong năm 2020.

 • Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

  Ngày 15/3/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm cụ công tác năm 2019. 

 • Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng hoàn thành nội dung đề tài “Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng”

  Sau gần 32 tháng triển khai thực hiện các nội dung theo Đề cương của đề tài đã được phê duyệt, nhằm hoàn chỉnh nội dung để đề nghị đánh giá nghiệm thu chính thức cấp tỉnh, sáng ngày 15/02/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cơ sở đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng” do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng quyết định thành lập đã họp tại đơn vị, kết quả thực hiện đề tài được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

 • Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018

  Sáng ngày 13/02/2019, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tổng kết năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

 • Lễ ra mắt Cửa hàng giới thiệu - liên kết - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc sản tỉnh Sóc Trăng

  Nhằm tăng cường các hoạt động động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, nâng tầm hoạt động quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là tạo được sự kết nối giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ngày 30/01/2019, tại chùa Sà Lôn (chùa Chén Kiểu), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ ra mắt Cửa hàng giới thiệu – liên kết – tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc sản an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh.

 • Giao ban Khối Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018

  Đây là hoạt động thường niên của Khối Ứng dụng Tiến bộ KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Khối Ứng dụng). Hoạt động giao ban nhằm tổng kết tình hình hoạt động năm và đề ra phương hướng hoạt động năm tiếp theo; đồng thời, nhằm phát huy sự liên kết trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và xây dựng thị trường KH&CN giữa các Trung tâm thành viên Khối Ứng dụng và các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, Viện, Trường tại các tỉnh/thành phố trên cả nước.

 • Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu ngành Khoa học và Công nghệ năm 2019

  Trên cơ sở đánh giá kết quả của năm 2018, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề ra 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2019.

 • Công bố kết quả bình chọn 10 Sự kiện KH&CN nổi bật năm 2018

  Ngày 25/12/2018, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2018. Đây là năm thứ 13 sự kiện bình chọn này được tổ chức. Cùng với hệ thống các giải thưởng, cuộc bình chọn thể hiện sự ghi nhận, đánh giá và tôn vinh của xã hội thông qua góc nhìn của các nhà báo chuyên theo dõi lĩnh KH&CN. 

 • Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Xác định mầm bệnh gây thối củ hành tím tại tỉnh Sóc Trăng và tuyển chọn biện pháp sinh học để phòng trị bệnh”

  Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Xác định mầm bệnh gây thối củ hành tím tại tỉnh Sóc Trăng và tuyển chọn biện pháp sinh học để phòng trị bệnh” do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là TS. Nguyễn Đắc Khoa. Hội đồng đánh giá kết quả đề tài đạt loại xuất sắc.

 • Định hướng 07 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

  Chiều ngày 04/01/2019, tại Hội trường cơ quan, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2019  (viết tắt là Hội nghị).

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ

  Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là chủ đề của Hội thảo diễn ra tại thành phố Cần Thơ do Hội Sáng chế Việt Nam chủ trì tổ chức với sự phối hợp của Cục Công tác Phía Nam, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

 • Cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018

  Cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ tổ chức. Mùa giải năm nay chú trọng nhiều vào nhóm khởi nghiệp sáng tạo. Lĩnh vực dự thi là công nghệ ứng dụng, ứng dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp và thủy sản, công nghệ chế biến thực phẩm và giải pháp kinh doanh.

 • Ứng dụng công nghệ in 3D trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo

  Công nghệ in 3D đã trở thành xu hướng công nghệ quan trọng trên thế giới và là một trong những công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng lần thứ tư, bên cạnh các công nghệ internet vạn vật - IoT, dữ liệu lớn, rô-bốt, sinh học tổng hợp,...

 • Nâng cao năng lực chế biến nông sản

  Cần chuyển đổi kinh tế nông nghiệp từ tăng trưởng theo chiều rộng, thâm dụng tài nguyên thiên nhiên, giá trị gia tăng không cao sang tăng trưởng theo chiều sâu và tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

 • Khoa học và Công nghệ thúc đẩy tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, đối với Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, những vấn đề cụ thể đang đặt ra là cần thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng và đề cao hơn nữa vai trò khoa học công nghệ (KH&CN), đặc biệt là công nghệ 4.0 trong quá trình sản xuất; xây dựng nền nông nghiệp thông minh gắn với chuỗi giá trị mà những sản phẩm chủ lực của vùng là lúa chất lượng cao, cây ăn quả đặc sản, thủy hải sản…

 • Tập huấn Điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra Nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

  Ngày 25/7/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức buổi tập huấn về “Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018”.

Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Tất cả: 451202
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.