Lượt xem: 135
Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 2022

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp với các đối tượng nhãn hiệu (nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích.

1. Đối tượng hỗ trợ

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) được đăng ký và hoạt động theo quy định. Riêng hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ngoài nước chỉ áp dụng cho doanh nghiệp; bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể chỉ áp dụng cho hợp tác xã.

- Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Do nữ làm chủ, doanh nghiệp do người dân tộc làm chủ;

+ Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: công nghiệp chế biến; dịch vụ liên quan đến phát triển du lịch; sản xuất, kinh doanh sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; sản phẩm tiềm năng có khả năng tham gia Chương trình OCOP; sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặc thù, chủ lực; các doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; …

2. Nội dung hỗ trợ

2.1. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.1.1. Trong nước

a) Số lượng hỗ trợ: 30 nhãn hiệu (30 doanh nghiệp).

b) Kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

2.1.2. Ngoài nước

a) Số lượng hỗ trợ: 02 nhãn hiệu (02 doanh nghiệp).

b) Kinh phí hỗ trợ: 50% chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài nước nhưng không quá 20.000.000 đồng.

2.2. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể trong nước

a) Số lượng hỗ trợ: 02 nhãn hiệu (02 hợp tác xã).

b) Kinh phí hỗ trợ: Tối đa 4.400.000 đồng/01 nhãn hiệu.

2.3. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp trong nước

a) Số lượng hỗ trợ: 03 kiểu dáng (03 doanh nghiệp).

b) Kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 10.000.000 đồng/ 01 kiểu dáng/ 01 doanh nghiệp.

2.4. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/ giải pháp hữu ích trong nước

a) Số lượng hỗ trợ: 01 sáng chế (01 doanh nghiệp).

b) Kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 25.000.000 đồng/01 sáng chế, giải pháp hữu ích/ 01 doanh nghiệp.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2022. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ dừng nhận hồ sơ khi đã xem xét, phê duyệt hỗ trợ đủ chỉ tiêu về số lượng hỗ trợ trong năm 2022.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

5. Thông tin liên hệ

Phòng Nghiệp vụ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299. 3828 100

Di động: 0945 423 721 (gặp Văn Tùng); Di động: 0919036047 (gặp Thu Hiền).

(Thông tin chi tiết xem Thông báo, các mẫu đính kèm).

1_Thong_bao_SHCN_2022.pdf

2. De nghi ho tro 2022.doc

Nguyễn Phạm Thu Hiền
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 632195
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.