Lượt xem: 550
Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nhằm thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Internet)

Việc Chính phủ ban hành Đề án nhằm thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhằm tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.

(Nguồn: Internet)

Theo đó, tỉnh Sóc Trăng tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau:

- Đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa.

- Tác hại của rác thảo nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường.

- Các mô hình, cách làm hay, sáng kiến trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa; các nội dung khác liên quan đến phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

- Ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh,…

(Chi tiết xem tập tin đính kèm).

KH_66_UBND.pdf

Nguyễn Phạm Thu Hiền

Tin liên quan
1 2 3 4 
Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 451285
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.