Lượt xem: 137
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; vừa qua, ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Kế hoạch).

Theo Kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh sẽ có 100% cán bộ phụ trách quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đào tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ; 50% cán bộ các cơ quan có liên quan đến công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh được đào tạo nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ; 50% cán bộ có hoạt động liên quan đến nghiên cứu và phát triển ở các cơ sở giáo dục, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển được đào tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ; tối thiểu 250 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có cán bộ được tập huấn, đào tạo các nội dung có liên quan đến sở hữu trí tuệ.

 Đến năm 2030, số đơn đăng ký mới về sở hữu trí tuệ của tỉnh tăng trung bình từ 10-12%/năm; trong đó, số đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, quyền tác giả được công nhận tăng lên; có từ 01 - 02 sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ trong giai đoạn 2021-2025 được hỗ trợ khai thác, thương mại hóa; tối thiểu 60% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” cho 02 sản phẩm hành tím và Artemia (trứng, sinh khối) đã được Cục Sở hữu tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra một số giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện chính sách, phát luật về sở hữu trí tuệ;

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ;

4. Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác, thương mại hóa và phát triển tài sản trí tuệ;

5. Phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ;

6. Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ; hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Kế hoạch và sự lồng ghép thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng trong từng giai đoạn; gắn triển khai các nội dung Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trong các chương trình, kế hoạch của các ngành, đơn vị và địa phương.

Chi tiết nội dung của Kế hoạch, xin tham khảo tập tin đính kèm.

(Đính kèm Kế hoạch số 110/KH-UBND: KH_110_UBND.pdf).

Tác giả:Phước Vinh

Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 433620
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.