Lượt xem: 657
Một số quy định về tính mới của sáng chế
Tính mới là yếu tố tiên quyết để xác định một sáng chế được cấp bằng bảo hộ. Vậy, tính mới của sáng chế trong luật Sở hữu trí tuệ 2021 được quy định như thế nào?

Quy định về tính mới của sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm mục đích để giải quyết một vấn đề xác định ứng dụng các quy luật tự nhiên, khái niệm này đã được nêu cụ thể tại Luật Sở hữu trí tuệ. 

Điều kiện tiên quyết để sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế đó là sáng chế phải có tính mới. 

Theo Điều 60 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định nội dung sau đây:

1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

2. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Như vậy, sáng chế được xem là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

Sáng chế chưa bị bộc lộ công khai là gì?

Theo Khoản 2 Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ thì sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết như người kiểm định; cộng sự cùng tạo ra sáng chế đó hoặc số lượng người tới xem triển lãm (số lượng này có thể giới hạn được) và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Để đảm bảo tính mới của sáng chế thì sáng chế đó không được trùng lặp với những giải pháp kỹ thuật đã được cấp Bằng độc quyền hoặc đã được nộp đơn đăng ký.

Đối với một sáng chế thì tính mới là rất quan trọng trong việc đăng ký bảo hộ, chính vì thế khi làm thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế thì chủ sở hữu cần phải kiểm tra thật kỹ về tính mới của sáng chế, tránh trường hợp phạm phải những điều cấm pháp luật quy định về tính mới dẫn đến sáng chế bị từ chối bảo hộ.

(Tin tổng hợp từ: https://sohuutritue.net.vn).

Tổng hợp (Diễm Lệ)  

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 451220
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.