Lượt xem: 32
Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
Ngày 07/6/2022,  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

         Theo Đề án, Việt Nam phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) với quan điểm: Chủ động phát triển KTTH là tất yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo đột phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chủ động thích ứng, chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ảnh minh họa.

         Mục tiêu chung của Đề án là Phát triển KTTH nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường hiệu quả, tính gắn kết tuần hoàn giữa doanh nghiệp và ngành kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng trước các cú sốc từ bên ngoài, nhằm góp phần đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

          Bên cạnh đó, Đề án cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2025 và đến năm 2030.

         Để thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn, Chính phủ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát triển nhân lực kinh tế tuần hoàn; xây dựng kế hoạch phát triển và lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực hoặc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; nghiên cứu, xây dựng lộ trình thu thập, sử dụng, phân tích thông tin gắn với kinh tế tuần hoàn; chủ động phối hợp nhà tài trợ nước ngoài, tổ chức quốc tế để phát triển nguồn lực kinh tế tuần hoàn; Tăng cường đối thoại công - tư về phát triển KTTH, trên cơ sở phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Rà soát, hoàn thiện khung chính sách và pháp lý nhằm tạo điều kiện cho phát triển KTTH; Có cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng đầu tư, phát triển nguồn nhân lực trong phát triển KTTH. Hoàn thiện cơ chế phát triển công nghiệp và dịch vụ môi trường.

Toàn văn Quyết định số 687/QĐ-TTg xem tại tập tin đính kèm.

Gop_y_quy_che_chi_tieu_noi_bo_CC_lan_2_2022.pdfAnh Thư - Văn phòng Sở KH&CN
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 632158
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.