Lượt xem: 78
Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm trứng bào xác Artermia Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng”
Chiều ngày 07/9/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức phiên họp trực tuyến Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho sản phẩm trứng bào xác Artermia Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng” theo Quyết định số 2067/QĐ-BKHCN ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã ký Hợp đồng với Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý CDĐL cho sản phẩm trứng bào xác Artermia Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng". Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng và quản lý CDĐL Vĩnh Châu cho sản phẩm trứng bào xác Artemia nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng sản phẩm trên thị trường, góp phần ổn định chất lượng, chống lại sự lạm dụng dấu hiệu nguồn gốc, hình thành sự ổn định và nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn tỉnh Sóc Trăng.

Phiên họp trực tuyến Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án với các đầu cầu:

- Đầu cầu Cục Sở hữu trí tuệ có sự tham dự của Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng.

- Đầu cầu đơn vị chủ trì có sự tham dự của Lãnh đạo Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, chủ nhiệm dự án.

- Đầu cầu các thành viên Hội đồng.

- Đầu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng có sự tham dự của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Nghiệp vụ.

Ảnh phiên họp Hội đồng, đầu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Sau 30 tháng triển khai, nhóm thực hiện dự án đã xây dựng hồ sơ chi tiết, đáp ứng yêu cầu cơ sở khoa học và thực tiễn để nộp đơn đăng ký CDĐL Vĩnh Châu dùng cho sản phẩm Artemia và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL. Đã xây dựng và được cơ quan chức năng ban hành văn bản về quản lý CDĐL và các công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý, khai thác và quảng bá CDĐL Vĩnh Châu. Hỗ trợ xây dựng và thử nghiệm mô hình quản lý, kiểm soát, sử dụng CDĐL nhằm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc sản phẩm Artemia mang CDĐL gắn với chuỗi giá trị.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, kết quả thực hiện dự án đã hoàn thành đầy đủ nội dung, số lượng, chất lượng sản phẩm, các kết quả thực hiện mang tính khoa học, có độ chính xác và tin cậy cao, thời gian thực hiện đúng theo quy định, đáp ứng các mục tiêu đặt ra của dự án, có hiệu quả ứng dụng. Để làm nổi bật kết quả thực hiện dự án, Hội đồng yêu cầu đơn vị chủ trì thực hiện dự án phân tích đánh giá các nội dung triển khai theo từng kết quả đã đạt được, cấu trúc lại nội dung Báo cáo, chỉnh sửa kỹ thuật trình bày, trích dẫn tài liệu. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng để xây dựng nội dung kiến nghị đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện dự án đạt loại khá và đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện dự án hoàn chỉnh báo cáo theo kết luận của Hội đồng.

Tác giả: Nguyễn Thanh Dũng

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 433620
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.