Lượt xem: 133
Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng”
Chiều ngày 19/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng”, do Học viện Chính trị Khu vực II đề xuất thực hiện.

Sóc Trăng đang được chú ý đến với nhiều lợi thế du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa; du lịch sông nước miệt vườn,... Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân, du lịch Sóc Trăng đang có những bước khởi động với những tín hiệu khá phấn khởi, khai thác có hiệu quả những thế mạnh về điều kiện tự nhiên, địa hình, sản phẩm đặc trưng,…Theo đó, mô hình du lịch cộng đồng đang được tỉnh đặc biệt quan tâm, định hướng phát triển. Việc phát triển du lịch, trong đó hướng về du lịch cộng đồng là một thế mạnh khi xây dựng chương trình OCOP và căn bản xây dựng nông thôn mới là một chủ trương rất đúng đắn.

Đề tài “Đánh giá thực trạng phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng”, dự kiến triển khai thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh không quá 100 triệu đồng. Tác giả dự kiến sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm đảm bảo sự đa dạng, phong phú của thông tin; độ tin cậy của các dữ liệu; các minh chứng, luận chứng đảm bảo tính chính xác, khách quan và khoa học như Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp để thu thập, khai thác, tổng hợp thông tin từ các nguồn tư liệu đã có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu; Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh; Phương pháp thu thập thông tin định lượng bằng bảng hỏi và phương pháp phỏng vấn sâu; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp đánh giá SWOT để phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức về phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng. Qua đó có những đề xuất giải pháp phù hợp và khả thi với thực tiễn tại địa phương.

Trên cơ sở phân tích đánh giá hiện trạng, đưa ra giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP của tỉnh, sẽ góp phần khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch của tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng thương hiệu du lịch của Sóc Trăng; nâng cao hiệu quả chương trình OCOP tại tỉnh Sóc Trăng, từ đó nâng cao giá trị gia tăng ngành du lịch, tăng tỷ trọng đóng góp ngành du lịch vào GRDP của Sóc Trăng.

Hội đồng thống nhất giao cho Học viện Chính trị Khu vực II chủ trì thực hiện đề tài và TS. Nguyễn Hoàng Phương làm chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên đề nghị điều chỉnh tên đề tài thành “Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng”.

Tác giả: Đặng Thị Kim Tuyến

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo - Hướng dẫn
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 433620
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.