Lượt xem: 525
Hội nghị “Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, tạo diễn đàn pháp lý để trao đổi, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và pháp lý của các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, sáng ngày 19/8/2022 tại Hội trường của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”. Dự Hội nghị, có PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ThS. Nguyễn Văn Bảy - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, cùng khoảng hơn 50 đại biểu là công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; Cục Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; các Hội Luật gia, Văn phòng Luật sư ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị

Luật Sở hữu trí tuệ qua thực tiễn hơn 15 năm thi hành giữ vai trò quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sáng tạo, đổi mới, xác lập, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, Luật Sở hữu trí tuệ còn là nền tảng đưa pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam đạt chuẩn theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như đáp ứng các nhiệm vụ theo cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, qua 15 năm thực thi, Luật Sở hữu trí tuệ cũng bộc lộ một số hạn chế. Nhằm đáp ứng những yêu cầu thực tiễn trong nước và quốc tế, đảm bảo thực hiện hiệu quả các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16/6/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 (Riêng đối với Quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022 và Quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2024).

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Luật Sở hữu trí tuệ đã được xây dựng và áp dụng hơn 15 năm, được sửa đổi, bổ sung hai lần vào năm 2009 và năm 2019. Tuy nhiên, dựa trên chủ trương định hướng xây dựng Nhà nước của Đảng cũng như định hướng xây dựng pháp luật của Nhà nước cho thấy “trí tuệ” là tài sản đặc biệt, chỉ khi khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn thi hành thì mới có thể khai thác tốt nguồn tài nguyên này để phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong sáng tạo trên các lĩnh vực, đồng thời bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ theo Hiến pháp và Pháp luật, là một việc vô cùng cấp thiết trong thời buổi hiện nay để hoạt động sở hữu trí tuệ được hoàn thiện và tốt hơn”.

Tại Hội nghị, các đại biệu đã được nghe các báo cáo viên từ Cục Sở hữu trí tuệ và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu, đánh giá: Tổng quan về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và một số vấn đề chung về sở hữu công nghiệp; những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; về khiếu nại, giải quyết khiếu nại liên quan đến các thủ tục về sở hữu công nghiệp; về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi xoay quanh các vấn đề liên quan đến các điểm mới về cách thức khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại, các vấn đề về quá trình xử lý, thẩm định các đơn khiếu nại; hiệu lực thi hành, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh; các vấn đề liên quan đến việc xác định tính mới, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế; quy định về bảo hộ tài sản trí tuệ là kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giám định sở hữu công nghiệp;…

Nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào 7 nhóm chính sách:

- Chính sách 1: Đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao Quyền tác giả (QTG), Quyền liên quan đến quyền tác giả (QLQ), cụ thể: Các quy định liên quan đến xác định chủ thể nắm giữ quyền tài sản (chủ sở hữu, tác giả, người biểu diễn) được quy định rõ ràng và cụ thể hơn, giúp cho quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng trong các hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao QTG, QLQ được thuận lợi hơn. Điểm nổi bật của dự thảo Luật là quy định cho phép chuyển giao một số quyền nhân thân theo thỏa thuận (thỏa thuận đặt tên, sửa đổi tác phẩm) phù hợp với đặc thù của lĩnh vực quyền tác giả nhằm giải quyết những vướng mắc tồn tại trong thực tiễn thời gian qua như trường hợp có nhu cầu thay đổi tên tác phẩm, sửa đổi, nâng cấp chương trình máy tính,...

- Chính sách 2: Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Luật quy định trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn, đồng thời có cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Quy định này không chỉ khắc phục các bất cập hiện nay về việc đăng ký và khai thác các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ do nhà nước đầu tư mà còn là tạo động lực để khuyến khích các chủ thể nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ động đăng ký, khai thác các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra; thúc đẩy quan hệ hợp tác với doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ, thương mại hóa và thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư để phát triển, nghiên cứu sản phẩm, qua đó thu về nhiều lợi ích kinh tế cũng như đạt được các mục tiêu về an sinh xã hội.

- Chính sách 3: Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký QTG, QLQ, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp: Theo đó, dù là quyền được xác lập tự động mà không qua đăng ký hay phải đăng ký, các quy định liên quan đến thủ tục, thời hạn, thành phần hồ sơ,... tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gọn nhẹ, nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch để khuyến khích, gia tăng hoạt động đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo cơ sở, bằng chứng vững chắc trong việc xác định chủ thể quyền và đối tượng được bảo hộ, làm tiền đề cho việc khai thác quyền cũng như thực thi quyền sau này. Một số sửa đổi nhằm tạo cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực tuyến QTG, QLQ; phân luồng ý kiến người thứ ba để đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn; đơn giản hóa bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; giới hạn việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế; cho phép trì hoãn công bố đơn kiểu dáng công nghiệp; bổ sung một số quy định đặc thù về thủ tục giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

- Chính sách 4: Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể: Các quy định liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ được sửa đổi, hoàn thiện để bảo đảm mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng giữa một bên là quyền lợi của chủ thể quyền và một bên là quyền sử dụng, quyền tiếp cận tri thức, công nghệ của xã hội như: Bổ sung một số trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ, các giới hạn QTG, QLQ nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ thể quyền tác giả với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ tiếp cận tác phẩm, đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; bổ sung một số quy định nhằm kiểm soát sáng chế có sử dụng nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen; bổ sung một số căn cứ chấm dứt hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (sáng chế, nhãn hiệu); xử lý xung đột giữa nhãn hiệu với tên giống cây trồng, với đối tượng QTG, QLQ; sửa đổi các quy định về chủ thể đối với chỉ dẫn địa lý; làm rõ điều kiện bị coi là cạnh tranh không lành mạnh giữa tên miền với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý có trước.

- Chính sách 5: Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ. Các nội dung sửa đổi nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hệ thống sở hữu trí tuệ (bao gồm hoạt động đại diện, giám định), cụ thể là sửa đổi, bổ sung một số quy định theo hướng mở hơn nhằm tạo tính cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ đại diện (phân chia đại diện theo lĩnh vực; nới lỏng điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề đại diện tùy theo lĩnh vực); sửa đổi quy định về giám định theo hướng xác định rõ phạm vi giữa giám định sở hữu trí tuệ với giám định tư pháp về SHTT; làm rõ ý nghĩa mang tính chứng cứ của kết luận giám định sở hữu trí tuệ);

- Chính sách 6: Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các quy định liên quan đến thực thi quyền được sửa đổi nhằm bảo đảm cơ chế bảo vệ quyền SHTT được hiệu quả, hợp lý và khả thi hơn, trong đó đáng chú ý là quy định bổ sung thẩm quyền chủ động áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới nếu trong quá trình kiểm tra, giám sát và kiểm soát cơ quan hải quan phát hiện căn cứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hóa xuất, nhập khẩu là hàng giả mạo sở hữu trí tuệ.

- Chính sách 7: Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập, cụ thể: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến biện pháp công nghệ bảo vệ quyền và thông tin quản lý quyền để đảm bảo thực thi trong môi trường số; một số quy định về ngoại lệ QTG, QLQ; sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu âm thanh; chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu; cơ chế bảo đảm thông tin cho chủ bằng sáng chế thực thi quyền trong thủ tục cấp phép lưu hành thị trường đối với dược phẩm; nghĩa vụ bảo hộ dữ liệu bí mật trong đơn xin cấp phép nông hóa phẩm; cơ chế đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm; giả định về QTG, QLQ; quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông; nghĩa vụ chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ là hàng giả mạo sở hữu trí tuệ.

Hội nghị tạo diễn đàn pháp lý để trao đổi những vấn đề lý luận, quy định pháp luật và khả năng áp dụng trong thực tiễn các quy định mới của Luật Sở hữu trí tuệ và cũng là cơ sở để Cục Sở hữu trí tuệ nghiên cứu, tiếp tục tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới luật nhằm đảm bảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đi vào thực tiễn, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của các chủ thể, lợi ích quốc gia và sự tương thích các điều ước quốc tế.

(Đính kèm file Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ).

LUAT SUA DOI BO SUNG LUAT SHTT.pdf

Tác giả: Lâm Văn Tùng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1100571
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.