Lượt xem: 130
Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Sóc Trăng họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án
Chiều ngày 14 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đã họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ IoT kết hợp kỹ thuật plasma lạnh trong sản xuất giống và xây dựng chuỗi giá trị lươn đồng thương phẩm tại tỉnh Sóc Trăng”.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành họp tuyển chọn dự án

Để đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất giống, nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị của lươn đồng, đa dạng hóa đối tượng nuôi, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng; Hội đồng Xác định nhiệm vụ và Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã xác định đưa dự án “Ứng dụng công nghệ IoT kết hợp kỹ thuật plasma lạnh trong sản xuất giống và xây dựng chuỗi giá trị lươn đồng thương phẩm tại tỉnh Sóc Trăng vào thực hiện năm 2023 bằng hình thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án nhằm xây dựng Quy trình sản xuất giống lươn đồng ứng dụng công nghệ IoT kết hợp với kỹ thuật plasma lạnh, tỷ lệ sống lươn đồng giống đạt ≥ 80%; có ít nhất 30 cán bộ kỹ thuật, nông dân được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lươn đồng; xây dựng mô hình nuôi lươn thương phẩm, chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm và đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị lươn đồng thương phẩm tại tỉnh Sóc Trăng; thành lập 01 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác để sản xuất và phát triển chuỗi giá trị lươn đồng thương phẩm.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dự án nêu trên và đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện của Trường Đại học Cần Thơ. Dựa trên hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đã thảo luận đánh giá hồ sơ dự án theo từng tiêu chí tuyển chọn: Nội dung, phương án triển khai để đạt được mục tiêu đề ra; tính mới và tính khả thi của công nghệ; khả năng phát triển và hiệu quả kinh tế - xã hội dự kiến của dự án; năng lực, tài chính thực hiện dự án;...

Kết quả thực hiện dự án sẽ xây dựng được Quy trình sản xuất giống lươn đồng ứng dụng công nghệ IoT kết hợp với kỹ thuật plasma lạnh, tỷ lệ sống lươn đồng giống đạt ≥ 80%; 30 cán bộ kỹ thuật, nông dân được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lươn đồng; báo cáo kết quả xây dựng mô hình nuôi lươn thương phẩm, chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm và đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị lươn đồng thương phẩm tại tỉnh Sóc Trăng và thành lập 01 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác để sản xuất và phát triển chuỗi giá trị lươn đồng thương phẩm.

Kết quả, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành thống nhất chọn Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện dự án; PGS. TS. Dương Nhựt Long làm Chủ nhiệm dự án và đề nghị đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh Bản Thuyết minh dự án theo ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Tác giả: Lâm Văn Tùng

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... 4 5 6 No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 998238
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 217 Trần Bình Trọng – Phường 2 – TP Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng,
Điện thoại: 0299 3822450, Fax: 0299 3821448 , Email: sokhcn@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 02/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/9/2016.